Esita päring

Sisesta

Loe küsimusi ja vastuseid

Müügitingimused

MÜÜGITINGIMUSED EPOES GPAD.EE

 

1. Müügitingimuste kehtivus
1.1. Müügitingimused kehtivad kaupade ja teenuste ostmisel GPAD.EE veebipoest ostja ja ettevõtja Fortunati Group EU vahel.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad GPAD.EE veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
1.3. Fortunati Group EU jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel GPAD.EE
1.4. Veebipoes olevate toodete pildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikest toodetest.
1.5. Veebipoes olevate toodete kirjelduses võib esineda tahtmatuid vigu.
1.6. Fortunati Group EU on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:
– kaup on laost otsa saanud;
– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
Kui Fortunati Group EU-l ei ole võimalik tellimust täita, võtab Fortunati Group EU ostjaga ühendust ning tagastab ettemaksuna tasutud summa.

 

2. Hinnad
2.1. Kõik GPAD.EE veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2. Hind ei sisalda transporti ostjani.
2.3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (3 päeva pärast tellimuse vormistamist).

 

3. Tellimuse vormistamine
3.1. Ostja lisab soovitud kauba ostukorvi.
3.2. Ostukorvi sisu nägemiseks valib ostja veebilehe paremalt ülevalt nurgast „Ostukorv”.
3.3. Ostja täidab nõutud andmeväljad oma andmetega.
3.4 Tellimuse kinnitamiseks nõustub ostja müügitingimustega, tehes linnukese valiku „jah, olen nõus tingimustega” ette ja seejärel valib „Edasi”.
3.5. Peale tellimuse vormistamist saabub ostja e-mailile Tellimuse kinnitus, mille alusel saab ostja tasuda ostu summa ja transpordikulu Fortunati Group EU-le.
3.6. Veebipoes GPAD.EE sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E-R 9.00-17.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast 14.00, siis vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

 

4. Müügilepingu jõustumine
4.1. Kauba müügilepinguga kohustub Fortunati Group EU andma ostjale üle olemasoleva, valmistatava või Fortunati Group EU poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale. Ostja kohustub Fortunati Group EU-le tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.
4.2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annuleeritakse 3 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest. Ostjal pole sel juhul õigust esitada Fortunati Group EU-le mingeid nõudmisi.
4.3. Müügileping jõustub pärast ostja tehtud makse laekumist Fortunati Group EU pangakontole.

 

5. Kohaletoimetamine
5.1 Kullerfirma toimetab kauba ostja poolt tellimusel märgitud aadressile. Kui ostja on valinud DPD pakipoe teenuse, toimetatakse kaup ostja poolt valitud pakipoodi.
5.1.1. Kullerfirma tagab toote ostjale või DPD pakipoodi kättetoimetamise 1 tööpäeva jooksul, Hiiumaale 2 tööpäeva jooksul.
5.2 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb ostjal tellimuse vormistamisel esitada korrektsed ja kehtivad andmed.
5.3. Fortunati Group EU ei vastuta toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui toode on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Fortunati Group EU ei saanud mõjutada ega ette näha.

 

6. Taganemisõigus
6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. 14-päevane tagastamisõigus kehtib ainult eratarbijatele. Juriidilistele isikutele 14-päevast taganemisõigust ei kohaldata.
6.2. Ostjal on tootega võimalik tutvuda pärast kättesaamist ja selle sobivuses või mittesobivuses veenduda. Tootega tutvumine tähendab samaväärset kasutamist nagu jaekaupluses enne ostmist.
6.3. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama rikkumata tootepakendit ja kõiki originaal tootepakendis sisaldunud esemeid – laadija, puldid, juhendid jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus tootele on lisatud veel mõni teine toode, tuleb ostjal tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted ja pakendid).
6.4. Tagastamisele kuuluva toote halvenemisel vastutab ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest. Et veenduda toote olemuses, omadustes ja toimimises, peaks ostja käsitsema ja kasutama toodet üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt jaekaupluses teha.
6.5. Toote tagastamiseks tuleb ostjal esitada vabas vormis toote ostust taganemise avaldus ning saata see aadressile info@gpad.ee hiljemalt 14 päeva jooksul toote kättesaamisest.
6.6. Ostja peab toote tagastama ostust taganemise avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul toote tagastamiseks üle andnud logistikafirmale.
6.7. Ostjal on õigus korrektselt tagastatud kauba eest tasutud summa ulatuses osta Fortunati Group EU E-poest www.gpad.ee muid tooteid. Transpordi ja muid kulusid ei hüvitata.
6.8. Kõik kaubast taganemise kulud kannab ostja.

 

7. Vääramatu jõud
7.1. Fortunati Group EU ei vastuta ostjale tekitatud kahjude või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Fortunati Group EU ei saanud mõjutada või ette näha.

 

8. Isikuandmete töötlemine
8.1. Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadess) ning edastada logistikapartneritele isikuandmeid toote kohaletoimetamiseks.
8.2. Fortunati Group EU-l on õigus kasutada ostja kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks ostjale.
8.3. Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
8.4. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab ostja personaalselte pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka veebipoel ligipääs.

 

9. Garantii ja pretensioonide esitamise kord
Garantii kehtib üksnes kasutusjuhendijärgse kasutamise korral garantii ajal. Veebipoes www.gpad.ee müügilolevad GPAD ja teiste tootjate/brandide tasakaaluliikurid, elektritõukerattad, elektrirulad, soololiikurid, transporterid ja muud elektrilised liikurid  on elektriseadmed, mis pole veekindlad, mistõttu vihmas ja muus veega kokkupuutes ei tohi neid kasutada.  Samuti ei või neid tooteid veega pesta. Mujal kui Fortunati Group EU teeninduses avatud tootele garantii ei kehti.
9.1. Fortunati Group EU vastutab ostjale müüdud toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni ühe aasta jooksul, alates toote üleandmisest ostjale. Akule on vastav periood 6 kuud. Käesolevad garantiitingimused ja pretentsioonide esitamise kord kehtib eraisikutest ostjatele, juriidilistest isikutest ostjatele garantii ei laiene.  
9.2. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel tuleb ostjal hiljemalt ühe kuu jooksul mittevastavuse või puuduse ilmnemisest edastada e-posti aadressile info@gpad.ee pretensioon, kus on märgitud ostja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. Juhul kui ostja ei teavita toote mittevastavusest käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul, vabaneb Fortunati Group EU vastutusest toote mittevastavuse eest.
9.3. Toote puuduste ilmnemisel tuleb ostja viivitamatult lõpetada toote kasutamine.
9.4. Fortunati Group EU vastutab toote nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 1 aasta jooksul (välja arvatud aku, millele kehtib periood 6 kuud), arvates toote kasutajale üleandmisest alljärgnevalt:
– esimese kuue kuu jooksul alates toote üleandmise hetkest eeldatakse, et toote mittevastavus oli olemas juba toote üleandmise hetkel s.o. toote kvaliteedile vastavuse tõendamiskohustus lasub Fortunati Group EU-l.
– pärast kuue kuu möödumist toote üleandmise hetkest lasub toote kvaliteedile mittevastavuse tõendamiskohustus ostjal.
9.5. Puudusega toote parandamise või asendamise lepivad Fortunati Group EU ja ostja omavahel kokku.
9.6. Fortunati Group EU ei vastuta ostja süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või kasutamise tulemusena. 
9.7. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9.8. Ostjal on õigus nõuda Fortunati Group EU-lt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja toote eest raha tagasi nõuda, kui Fortunati Group EU-l ei ole võimalik garantii alla kuuluva veaga toodet parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub.
9.9 Ostja võib osta lisagarantii täiendavaks aastaks (aku puhul täiendavalt 6 kuuks).

 

10. Ostja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole
10.1. Kui Fortunati Group EU on keeldunud ostja kaebust lahendamast või ostja ei ole nõus Fortunati Group EU pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib eratarbijast ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel.

GPAD.EE @ 2020 | Turvalisuse tagab: veebikaitse.ee